HOME

PORTFOLIO
INTRODUCTION
MENTALITY
VERLEIDING/
SEDUCTION

ATELIER
CURRICULUM
CONTACT/
GALERIES

COLOFON
LINKS

Introduction

Wanneer een kunstenaar zich aan het sieraad wijdt, maakt hij of zij dan gebruiks-voorwerpen of autonome kunstobjecten? Is het resultaat louter een bewijs van hand-vaardigheid en technische kennis of vóór alles een artistieke uitspraak? Vier opties die verschillen als de vier richtingen op het kompas. Bij de ene kunstenaar waait de wind uit de ene hoek, bij de volgende vooral uit een andere. Ralph Bakker balanceert echter als een soort evenwichtskunstenaar in het hart van de windroos.

Bakker's sieraden staan in een klassieke juwelentraditie en getuigen van groot technisch vakmanschap, maar zijn persoonlijke vormentaal komt voort uit een andere benadering. De combinatie van de Vakschool in Schoonhoven en de artistieke ambities van de Rietveld Academie, haalden in Bakker het beste naar boven. Al meer dan 20 jaar heeft hij een geheel eigen positie in de Nederlandse sieradenwereld zonder navolgers of concurrenten. Velen bewonderen zijn subtiele kleuren en vernuftige verbindingstechnieken, maar vooral het feit dat hij kan toveren met goud, zilver en email.

Ward Schrijver
(© Galerie Rob Koudijs)

 


top

Introduction

When an artist decides to make jewellery, will he or she be making utensils or works of art? Will the results merely testify to their skills and technical knowledge, or will the artistic statement stand out? These are four options that are as different as the four point of the compass. With one maker the wind will blow one way, with the next mainly from the opposite side. As an real equilibrist Ralph Bakker manages to maintain a position at the heart of the compass rose.

Bakker's jewellery stands in a classic tradition and is proof to his considerable technical abilities, yet, his very personal way of expression stems from a different source. The combination of a full vocational training with the artistic ambitions of the Rietveld Academie in Amsterdam brought the best out in Bakker. For already twenty years has he maintained his own position in the Dutch jewellery world, without followers or competitors. Many admire his subtle colours and ingenious connections, but above all his working magic with gold, silver and enamel.

Ward Schrijver
(© Galerie Rob Koudijs)

 


top