HOME

PORTFOLIO
INTRODUCTION
MENTALITY
VERLEIDING/
SEDUCTION

ATELIER
CURRICULUM
CONTACT/
GALERIES

COLOFON
LINKSMentaliteit

Het werken als sieraad-kunstenaar is een kwestie van attitude, een bewuste keuze voor een bepaalde vorm van werken, een mentaliteit.
De sieraden die ik maak zijn een ode aan het oude ambacht van de edelsmid.
Het is voor mij niet van belang of het sieraad wat ik gemaakt heb grensverleggend is. Ik wil een goed sieraad maken en of het kunst is, dat mogen anderen bepalen.
In mijn sieraden zoek ik naar antwoorden op vragen die ik mijzelf niet kan of durf te stellen, in de hoop dat mijn sieraden mij deze vragen en antwoorden laten zien.
Archetypische vormen van een sieraad spelen hierbij een grote rol.
Bijvoorbeeld de fascinatie die ik bij een doodordinair schakelkettinkje kan hebben, louter cirkels vormen een beeld en een functie die niet te verbeteren is.

Intellectuele thema's, zoals veel door mijn collega's gebruikt worden, liggen mij niet en zijn voor mij een doodlopende weg. Dat er door anderen op deze wijze in mijn vakgebied gewerkt wordt vind ik belangrijk en inspirerend.

Ik werk met de gedachte dat zonder het grote verleden er geen heden mogelijk is.
Tijdens mijn studie aan de Rietveld Academie kwam ik tot de conclusie dat ik de traditie van het eeuwenoude ambacht wil koesteren en in stand houden.
Het lezen van de biografie van Benvenutto Cellini,een beeldhouwer/edelsmid uit de renaissance was hierin een belangrijke stimulans.
Mijn werken zijn herkenbaar als sieraden en zeker niet in de laatste plaats draagbaar.
Mijn inspiratie vind ik in het materiaal, de symboliek van een traditionele vorm of de schoonheid van een techniek.
Ik heb mij een omvangrijke kennis van traditionele materialen en ambachtelijke technieken eigen gemaakt. Deze kennis stelt mij in staat mijn sieraden te laten ontstaan vanuit het beheerste experiment, sieraden die de traditie en betekenis van het edelsmid-vak in zich dragen.


Ralph Bakker
December 1999/2001

 


top

Mentality

Working as an jewelry-artist is a matter of attitude, a conscious choice for a certain way of working; a mentality.
It is of no importance to me whether the piece of jewelry I made exceeds boundaries. My aim is to make a good piece of jewelry and whether it is defined as art is up to others.
In making my jewelry I am in search of answers to questions I cannot or will not ask myself, hoping that my jewelry can show me both the questions and the answers.
Of great importance are archetypical forms of jewelry; I can be fascinated by a plain linkchain. Mere circles creating a picture and function that cannot be improved, form and function intertwined.

Intellectual themes, which are often used by my colleagues, are not in my line and are a dead-end to me. However, the fact that others work in this way I find important and inspiring.
I work with the idea that without the great past no present is possible.
During my attendance at the Rietveld Academy (Amsterdam) I decided that I want to cherish and keep up the tradition of the age-old craft. Reading the biography of Benvenuto Cellini, a sculptor/ goldsmith from the Renaissance was an important stimulus for me in this.
My work are clear pieces of jewellery and are certainly very wearable.
My inspirations are the material, the symbolism of a traditional shape or the beauty of a technique.
I have acquired an extensive knowledge of traditional materials and old techniques of the craft.
This knowledge enables me to let my pieces of jewellery arise from controlled experiments, pieces of jewellery that carry within them the significance of the goldsmith tradition.

Ralph Bakker
December 1999/2001